AKTUALNOŚCI

  Prawo pracy jest to ogól norm prawnych regulujących spoleczne stosunki pracy podpożądkowanej i sprawy z nimi związane.

Czytaj więcej...

  Bardzo często poruszaną kwestią jest sformułowanie praw przysługujących kobietom w ciąży, czy też młodym mamom.

Czytaj więcej...

  Podczas zawarcia umowy o pracę pracodawca odpowiedzialny jest za szereg świadczeń względem swojego pracownika

Czytaj więcej...


Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest to decyzja administracyjna pozawalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.

Niestety, otrzymanie pozwolenia na budowę nie wystarcza do rozpoczęcia prac budowlanych. Przedmiotowa decyzja administracyjna musi stać się ostateczną w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. Dodatkowo, należy zawiadomić organy nadzoru budowlanego conajmniej na siedem dni przed rozpoczęciem robót. Roboty można rozpocząć, gdy organ ten nie wniesie sprzeciwu.