AKTUALNOŚCI

  Prawo pracy jest to ogól norm prawnych regulujących spoleczne stosunki pracy podpożądkowanej i sprawy z nimi związane.

Czytaj więcej...

  Bardzo często poruszaną kwestią jest sformułowanie praw przysługujących kobietom w ciąży, czy też młodym mamom.

Czytaj więcej...

  Podczas zawarcia umowy o pracę pracodawca odpowiedzialny jest za szereg świadczeń względem swojego pracownika

Czytaj więcej...


Układanie kostki brukowej poprzedza się wykonaniem podbudowy

Układanie kostki brukowej nieco różni się w zależności od przeznaczenia nawierzchni (np. parking, taras, alejka w ogrodzie) i obciążenia, jakiemu będzie ona poddawana. Uwzględniając te czynniki, należy wykonać odpowiednią podbudową i podsypkę oraz wybrać bruk o odpowiednich parametrach (wytrzymałość, ścieralność).

W przypadku ścieżek i alejek ogrodowych, czyli nawierzchni o relatywnie niewielkim obciążeniu, podbudowa powinna mieć grubość z przedziału 10-20 cm. Natomiast sama kostka może mieć 4 cm grubości.

Tereny poddawane dużo większym obciążeniem (chodniki miejskie, ścieżki rowerowe, tarasy, teren przydomowy) wymagają korytowania na głębokość 30 cm i podsypki z piachu o ziarnistości 10-centymetrowej. Podbudowa powinna być wykonana z 10-cm warstwy betonu przykrytej następnie cementowo-piaskowo podsypką. Z kolei kostka brukowa powinna mieć grubość 6 cm. Może być różnokolorowa, co w przypadku terenów publicznych (np. trasy rowerowej z chodnikiem) zwiększy jej widoczność. Na drogach dojazdowych i parkingach, po których będą jeździły ciężkie samochody o masie do 3,5 tony, lepiej zastosować kostkę o grubości 8 cm

Dobrze ułożona kostka i właściwe usypana podbudowa muszą być jednolitą płaszczyzną. Wykluczone są jakiekolwiek przerwy i szpary między kostkami. Naturalne są tylko spoiny o szerokości 3-5 cm. Całość ubijana jest płytą wibracyjną.