AKTUALNOŚCI

  Prawo pracy jest to ogól norm prawnych regulujących spoleczne stosunki pracy podpożądkowanej i sprawy z nimi związane.

Czytaj więcej...

  Bardzo często poruszaną kwestią jest sformułowanie praw przysługujących kobietom w ciąży, czy też młodym mamom.

Czytaj więcej...

  Podczas zawarcia umowy o pracę pracodawca odpowiedzialny jest za szereg świadczeń względem swojego pracownika

Czytaj więcej...


Budowa

  Budowa

Budowa to wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowa jest realizowana na zlecenie inwestora, który zobowiązany jest do zorganizowania procesu budowy w tym między innymi do zapewnienia wykonywania czynności związanych z realizacją budowy oraz nad prowadzonymi robotami, przez osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wymaganym zakresie i specjalności. W przypadku budowy są to:

  • projektant
  • kierownik budowy
  • inspektor nadzoru inwestorskiego
  • dodatkowe osoby: (geolog, geodeta, archeolog)