AKTUALNOŚCI

  Prawo pracy jest to ogól norm prawnych regulujących spoleczne stosunki pracy podpożądkowanej i sprawy z nimi związane.

Czytaj więcej...

  Bardzo często poruszaną kwestią jest sformułowanie praw przysługujących kobietom w ciąży, czy też młodym mamom.

Czytaj więcej...

  Podczas zawarcia umowy o pracę pracodawca odpowiedzialny jest za szereg świadczeń względem swojego pracownika

Czytaj więcej...


Prawo spółdzielcze

Prawo spółdzielcze - to zbiór norm prawnych regulujących działanie spółdzielni, określające prawa i obowiązki członków spółdzielni, sposób zakałdania oraz likwidowania spółdzielni.

Spółdzielnia - dowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób (minimum 10), o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działaność gospodarczą

Spółdzielnia mieszkaniowa - przedmiotem jej działalności jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczch i kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub budynku.